METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PREDELOVALNE DEJAVNOSTI     Detail
    27   Proizvodnja električnih naprav     Detail
       27.1   Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev, transformatorjev ter naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
    Detail
       27.2   Proizvodnja baterij in akumulatorjev
    Detail
       27.3   Proizvodnja oplaščenih vodnikov in naprav za ožičenje
    Detail
       27.4   Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
    Detail
       27.5   Proizvodnja gospodinjskih naprav
    Detail
       27.9   Proizvodnja drugih električnih naprav
    Detail

Page 1/1  
Top