METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PREDELOVALNE DEJAVNOSTI     Detail
    19   Proizvodnja koksa in naftnih derivatov     Detail
       19.1   Proizvodnja koksa     Detail
          19.10   Proizvodnja koksa
    Detail

Page 1/1  
Top