METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PREDELOVALNE DEJAVNOSTI     Detail
    16   Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva     Detail
       16.1   Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
    Detail
       16.2   Proizvodnja lesenih, plutovinastih, pletarskih izdelkov
    Detail

Page 1/1  
Top