METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PREDELOVALNE DEJAVNOSTI     Detail
    10   Proizvodnja živil     Detail
       10.7   Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin     Detail
          10.71   Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
    Detail
          10.72   Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
    Detail
          10.73   Proizvodnja testenin
    Detail

Page 1/1  
Top