METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PREDELOVALNE DEJAVNOSTI     Detail
    10   Proizvodnja živil     Detail
       10.1   Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov
    Detail
       10.2   Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
    Detail
       10.3   Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
    Detail
       10.4   Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob
    Detail
       10.5   Predelava mleka
    Detail
       10.6   Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
    Detail
       10.7   Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin
    Detail
       10.8   Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov
    Detail
       10.9   Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali
    Detail

Page 1/1  
Top