METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PREDELOVALNE DEJAVNOSTI     Detail
    10   Proizvodnja živil
    Detail
    11   Proizvodnja pijač
    Detail
    12   Proizvodnja tobačnih izdelkov
    Detail
    13   Proizvodnja tekstilij
    Detail
    14   Proizvodnja oblačil
    Detail
    15   Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov
    Detail
    16   Obdelava in predelava lesa; proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva
    Detail
    17   Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja
    Detail
    18   Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
    Detail
    19   Proizvodnja koksa in naftnih derivatov
    Detail
    20   Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov
    Detail
    21   Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov
    Detail
    22   Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas
    Detail
    23   Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov
    Detail
    24   Proizvodnja kovin
    Detail
    25   Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav
    Detail
    26   Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov
    Detail
    27   Proizvodnja električnih naprav
    Detail
    28   Proizvodnja drugih strojev in naprav
    Detail
    29   Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic
    Detail
    30   Proizvodnja drugih vozil in plovil
    Detail
    31   Proizvodnja pohištva
    Detail
    32   Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti
    Detail
    33   Popravila in montaža strojev in naprav
    Detail

Page 1/1  
Top