METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   RUDARSTVO    
    09   Storitve za rudarstvo    
       09.9   Storitve za drugo rudarjenje    
          09.90   Storitve za drugo rudarjenje
   

Page 1/1  
Top