METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   RUDARSTVO    
    09   Storitve za rudarstvo    
       09.1   Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina    
          09.10   Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
   

Page 1/1  
Top