METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   RUDARSTVO     Detail
    09   Storitve za rudarstvo     Detail
       09.1   Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
    Detail
       09.9   Storitve za drugo rudarjenje
    Detail

Page 1/1  
Top