METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   RUDARSTVO    
    08   Pridobivanje rudnin in kamnin    
       08.1   Pridobivanje kamna, peska in gline
   
       08.9   Pridobivanje drugih rudnin in kamnin
   

Page 1/1  
Top