METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   RUDARSTVO    
    06   Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina    
       06.1   Pridobivanje surove nafte
   
       06.2   Pridobivanje zemeljskega plina
   

Page 1/1  
Top