METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   RUDARSTVO     Detail
    05   Pridobivanje premoga     Detail
       05.1   Pridobivanje črnega premoga
    Detail
       05.2   Pridobivanje rjavega premoga in lignita
    Detail

Page 1/1  
Top