METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   RUDARSTVO     Detail
    05   Pridobivanje premoga
    Detail
    06   Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
    Detail
    07   Pridobivanje rud
    Detail
    08   Pridobivanje rudnin in kamnin
    Detail
    09   Storitve za rudarstvo
    Detail

Page 1/1  
Top