METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
B   RUDARSTVO    
    05   Pridobivanje premoga
   
    06   Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina
   
    07   Pridobivanje rud
   
    08   Pridobivanje rudnin in kamnin
   
    09   Storitve za rudarstvo
   

Page 1/1  
Top