METADATA
Statistična klasifikacija gospodarskih dejavnosti v Evropski skupnosti, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO     Detail
    01   Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve
    Detail
    02   Gozdarstvo
    Detail
    03   Ribištvo in gojenje vodnih organizmov
    Detail

Page 1/1  
Top