METADATA
Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE     Detail
    10   Industria alimentară
    Detail
    11   Fabricarea băuturilor
    Detail
    12   Fabricarea produselor din tutun
    Detail
    13   Fabricarea produselor textile
    Detail
    14   Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
    Detail
    15   Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor
    Detail
    16   Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite
    Detail
    17   Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie
    Detail
    18   Tipărire şi reproducerea pe suporţi a înregistrărilor
    Detail
    19   Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
    Detail
    20   Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice
    Detail
    21   Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice
    Detail
    22   Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice
    Detail
    23   Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
    Detail
    24   Industria metalurgică
    Detail
    25   Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii
    Detail
    26   Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice
    Detail
    27   Fabricarea echipamentelor electrice
    Detail
    28   Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.
    Detail
    29   Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor
    Detail
    30   Fabricarea altor mijloace de transport
    Detail
    31   Fabricarea de mobilă
    Detail
    32   Alte activităţi industriale n.c.a.
    Detail
    33   Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor
    Detail

Page 1/1  
Top