METADATA
Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT
    Detail
B   INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
    Detail
C   INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
    Detail
D   PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT
    Detail
E   DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE
    Detail
F   CONSTRUCŢII
    Detail
G   COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
    Detail
H   TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
    Detail
I   HOTELURI ŞI RESTAURANTE
    Detail
J   INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII
    Detail
K   INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURARI
    Detail
L   TRANZACŢII IMOBILIARE
    Detail
M   ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE
    Detail
N   ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT
    Detail
O   ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
    Detail
P   ÎNVĂŢĂMÂNT
    Detail
Q   SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
    Detail
R   ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE
    Detail
S   ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII
    Detail
T   ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU
    Detail
U   ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE
    Detail

Page 1/1  
Top