METADATA
Clasificarea statistică a activităților economice în Comunitatea Europeană (Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
A   AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT
   
B   INDUSTRIA EXTRACTIVĂ
   
C   INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
   
D   PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT
   
E   DISTRIBUŢIA APEI; SALUBRITATE, GESTIONAREA DEŞEURILOR, ACTIVITĂŢI DE DECONTAMINARE
   
F   CONSTRUCŢII
   
G   COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR
   
H   TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
   
I   HOTELURI ŞI RESTAURANTE
   
J   INFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII
   
K   INTERMEDIERI FINANCIARE ŞI ASIGURARI
   
L   TRANZACŢII IMOBILIARE
   
M   ACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE
   
N   ACTIVITĂŢI DE SERVICII ADMINISTRATIVE ŞI ACTIVITĂŢI DE SERVICII SUPORT
   
O   ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI APĂRARE; ASIGURĂRI SOCIALE DIN SISTEMUL PUBLIC
   
P   ÎNVĂŢĂMÂNT
   
Q   SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
   
R   ACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE
   
S   ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII
   
T   ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE ÎN CALITATE DE ANGAJATOR DE PERSONAL CASNIC; ACTIVITĂŢI ALE GOSPODĂRIILOR PRIVATE DE PRODUCERE DE BUNURI ŞI SERVICII DESTINATE CONSUMULUI PROPRIU
   
U   ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE
   

Page 1/1  
Top