METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
U   ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE     Detail
    99   Organizacje i zespoły eksterytorialne
    Detail

Page 1/1  
Top