METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
T   GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NAWŁASNE POTRZEBY     Detail
    97   Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
    Detail
    98   Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
    Detail

Page 1/1  
Top