METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
S   POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA     Detail
    94   Działalność organizacji członkowskich
    Detail
    95   Naprawa komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego
    Detail
    96   Działalność usługowa indywidualna, pozostała
    Detail

Page 1/1  
Top