METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
R   DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ     Detail
    90   Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką     Detail
       90.0   Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
    Detail

Page 1/1  
Top