METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA     Detail
    87   Pomoc społeczna z zakwaterowaniem     Detail
       87.1   Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
    Detail
       87.2   Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
    Detail
       87.3   Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
    Detail
       87.9   Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
    Detail

Page 1/1  
Top