METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
Q   OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA     Detail
    86   Opieką zdrowotna
    Detail
    87   Pomoc społeczna z zakwaterowaniem
    Detail
    88   Pomoc społeczna bez zakwaterowania
    Detail

Page 1/1  
Top