METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
P   EDUKACJA     Detail
    85   Edukacja     Detail
       85.5   Pozostałe formy edukacji     Detail
          85.51   Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
    Detail
          85.52   Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
    Detail
          85.53   Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
    Detail
          85.59   Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
    Detail

Page 1/1  
Top