METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
P   EDUKACJA     Detail
    85   Edukacja     Detail
       85.1   Wychowanie przedszkolne
    Detail
       85.2   Szkoły podstawowe
    Detail
       85.3   Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych
    Detail
       85.4   Szkoły policealne oraz wyższe
    Detail
       85.5   Pozostałe formy edukacji
    Detail
       85.6   Działalność wspomagająca szkolnictwo
    Detail

Page 1/1  
Top