METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
N   DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA     Detail
    80   Działalność detektywistyczna i ochroniarska     Detail
       80.1   Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
    Detail
       80.2   Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
    Detail
       80.3   Działalność detektywistyczna
    Detail

Page 1/1  
Top