METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
N   DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA     Detail
    77   Wynajem i dzierżawa
    Detail
    78   Działalność związana z zatrudnieniem
    Detail
    79   Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
    Detail
    80   Działalność detektywistyczna i ochroniarska
    Detail
    81   Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
    Detail
    82   Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
    Detail

Page 1/1  
Top