METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA     Detail
    75   Działalność weterynaryjna     Detail
       75.0   Działalność weterynaryjna     Detail
          75.00   Działalność weterynaryjna
    Detail

Page 1/1  
Top