METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA     Detail
    71   Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne     Detail
       71.1   Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne
    Detail
       71.2   Badania i analizy techniczne
    Detail

Page 1/1  
Top