METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA     Detail
    69   Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe     Detail
       69.1   Działalność prawnicza
    Detail
       69.2   Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
    Detail

Page 1/1  
Top