METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
M   DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA     Detail
    69   Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe
    Detail
    70   Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
    Detail
    71   Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne
    Detail
    72   Badania naukowe i prace rozwojowe
    Detail
    73   Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
    Detail
    74   Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, pozostała
    Detail
    75   Działalność weterynaryjna
    Detail

Page 1/1  
Top