METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
L   DZIAŁALNOŚĆ ZWIAZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI     Detail
    68   Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości     Detail
       68.1   Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
    Detail
       68.2   Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
    Detail
       68.3   Działalność związana obsługą rynku nieruchomości na zlecenie
    Detail

Page 1/1  
Top