METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
K   DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA     Detail
    64   Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
    Detail
    65   Ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego
    Detail
    66   Działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne
    Detail

Page 1/1  
Top