METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
J   INFORMACJA I KOMUNIKACJA     Detail
    58   Działalność wydawnicza
    Detail
    59   Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
    Detail
    60   Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych
    Detail
    61   Telekomunikacja
    Detail
    62   Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
    Detail
    63   Działalność usługowa w zakresie informacji
    Detail

Page 1/1  
Top