METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI     Detail
    56   Działalność usługowa związana z wyżywieniem     Detail
       56.1   Restauracje i ruchome placówki gastronomiczne
    Detail
       56.2   Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa
    Detail
       56.3   Podawanie napojów
    Detail

Page 1/1  
Top