METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
I   DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI     Detail
    55   Zakwaterowanie
    Detail
    56   Działalność usługowa związana z wyżywieniem
    Detail

Page 1/1  
Top