METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA     Detail
    52   Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport     Detail
       52.2   Działalność usługowa wspomagająca transport     Detail
          52.21   Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
    Detail
          52.22   Działalność usługowa wspomagająca transport wodny
    Detail
          52.23   Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
    Detail
          52.24   Przeładunek towarów
    Detail
          52.29   Działalność usługowa wspomagająca transport, pozostała
    Detail

Page 1/1  
Top