METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA     Detail
    52   Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport     Detail
       52.1   Magazynowanie i przechowywanie towarów
    Detail
       52.2   Działalność usługowa wspomagająca transport
    Detail

Page 1/1  
Top