METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA    
    50   Transport wodny    
       50.2   Transport morski i wodny przybrzeżny towarów    
          50.20   Transport morski i wodny przybrzeżny towarów
   

Page 1/1  
Top