METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA     Detail
    50   Transport wodny     Detail
       50.1   Transport morski i wodny przybrzeżny pasażerski
    Detail
       50.2   Transport morski i wodny przybrzeżny towarów
    Detail
       50.3   Transport wodny śródlądowy pasażerski
    Detail
       50.4   Transport wodny śródlądowy towarów
    Detail

Page 1/1  
Top