METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA     Detail
    49   Transport lądowy oraz transport rurociągowy     Detail
       49.1   Transport kolejowy pasażerski, międzymiastowy
    Detail
       49.2   Transport kolejowy towarów
    Detail
       49.3   Transport lądowy pasażerski pozostały
    Detail
       49.4   Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
    Detail
       49.5   Transport rurociągowy
    Detail

Page 1/1  
Top