METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
H   TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA     Detail
    49   Transport lądowy oraz transport rurociągowy
    Detail
    50   Transport wodny
    Detail
    51   Transport lotniczy
    Detail
    52   Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport
    Detail
    53   Działalność pocztowa i kurierska
    Detail

Page 1/1  
Top