METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
G   HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI     Detail
    45   Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi i motocyklami; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli
    Detail
    46   Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami
    Detail
    47   Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami
    Detail

Page 1/1  
Top