METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
F   BUDOWNICTWO     Detail
    41   Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
    Detail
    42   Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
    Detail
    43   Roboty budowlane specjalistyczne
    Detail

Page 1/1  
Top