METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
E   DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ     Detail
    37   Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków     Detail
       37.0   Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
    Detail

Page 1/1  
Top