METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE     Detail
    27   Produkcja urządzeń elektrycznych     Detail
       27.9   Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego     Detail
          27.90   Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
    Detail

Page 1/1  
Top