METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE     Detail
    27   Produkcja urządzeń elektrycznych     Detail
       27.1   Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
    Detail
       27.2   Produkcja baterii i akumulatorów
    Detail
       27.3   Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego
    Detail
       27.4   Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
    Detail
       27.5   Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego
    Detail
       27.9   Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
    Detail

Page 1/1  
Top