METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE     Detail
    26   Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych     Detail
       26.1   Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych
    Detail
       26.2   Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
    Detail
       26.3   Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego
    Detail
       26.4   Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
    Detail
       26.5   Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów
    Detail
       26.6   Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego
    Detail
       26.7   Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
    Detail
       26.8   Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
    Detail

Page 1/1  
Top