METADATA
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, Rev. 2 (NACE Rev. 2)

Layout:

  Select language of the data:
Detail
C   PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE     Detail
    19   Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej     Detail
       19.1   Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
    Detail
       19.2   Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
    Detail

Page 1/1  
Top